Ακυρώσεις & Επιστροφές


Ακύρωση Παραγγελίας

Ο χρήστης/πελάτης της ιστοσελίδας έχει το δικαίωμα να ακυρώσει την
παραγγελία οποιαδήποτε στιγμή πριν την αποστολή της. Εφόσον η πληρωμή έχει
πραγματοποιηθεί από τον χρήστη/πελάτη με πιστωτική κάρτα ή κατάθεση στην
Τράπεζα, η εταιρεία RUBINIlingerie αναλαμβάνει να επιστρέψει στο ακέραιο
το σύνολο του ποσού μέσα σε 7 εργάσιμες ημέρες. Τραπεζικά έξοδα που τυχόν
προκύψουν θα επιβαρύνουν αποκλειστικά τον χρήστη της ιστοσελίδας.

Επιστροφή Προϊόντων

Ο πελάτης (καταναλωτής κατά τη διατύπωση του σχετικού νόμου) σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 4 παρ.10 του Ν.2251/1994, όπως ισχύει σήμερα, μπορεί να
υπαναχωρήσει αναιτιολόγητα από τη σύμβαση πώλησης του προϊόντος/υπηρεσίας
εντός προθεσμίας δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών, επιστρέφοντας
στην εταιρεία RUBINI lingerie το αγαθό στην αρχική του κατάσταση, χωρίς να
επιβαρύνεται με οποιαδήποτε δαπάνη, εκτός από τα έξοδα επιστροφής.
Ακολούθως, η RUBINIlingerie, αφού επιβεβαιώσει την κατάσταση του προϊόντος
θα επιστρέψει στον πελάτη τα χρήματα που αντιστοιχούν στην αξία του προϊόντος
ή ο καταναλωτής μπορεί να αγοράσει προιόντα ίδιας αξίας ή και μεγαλύτερης
καλύπτωντας μόνο την διαφορά.

Αλλαγές

Αλλαγές προϊόντων επιτρέπονται όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  •  Πρέπει το προϊόν με το οποίο επιθυμείτε να γίνει η αλλαγή να είναι διαθέσιμο
  •  Πρέπει το προϊόν που επιστρέφετε να είναι άθικτο, το ίδιο και η συσκευασία του.
  • Πρέπει να μας αποσταλεί το προϊόν με δικιά σας χρέωση στα γραφεία μας

Αφού γίνει έλεγχος από την RUBINIlingerie για όλα τα παραπάνω ο καταναλωτής
μπορεί να αγοράσει προιόντα ίδιας αξίας ή και μεγαλύτερης καλύπτωντας μόνο την
διαφορά.